0

Özel Hastanelerin Kıyaslanması

Özel hastaneler hepimizin bildiği üzere kamu hastanelerine göre daha kaliteli, daha hızlı ve daha erişilebilir hizmet verebilmek için kurulmuşlardır. İnsanların özel hastanelere gitmesindeki en büyük sebep de bu daha hızlı kaliteli hizmetten faydalanabilmektir. Herkes fazladan ödeyeceği hizmetin karşılığını almak ister. Ancak son yıllarda çok fazla sayıda özel hastane açılmış ve hepsindeki kalite

0

Özel Hastaneler Daha İnsancıl

İnsanlar, genelde özel hastaneler de çıkabilecek yüksek ücretlerden korktukları için mecbur kalmadıkça özel hastanelere gitmemeye çalışır. Ancak, bu durum sizi yanıltmamalı ve tüm hastanelerin bu şekilde olduğu düşüncesini kapılmamalısınız. Çünkü işini gerçekten çok iyi yapan ve hastalarını doğru yönlendirerek, fiyat-fayda ilişkisine dikkat eden özel hastanelerin sayısı bir hayli fazladır. Gideceğiniz hastaneyi seçmeden

0

Özel Hastanelerde Paket Kampanya Dönemi

Özel hastaneler, müşterileri kendilerine çekmek adına paket kampanyaları düzenlemektedir. Paket kampanyaları hastalar için birçok avantajı içinde barındırmaktadır. Bu paketler içerisinde belki de en çok kullanılanı doğum paketidir. Çünkü kadınlar anne olacağını öğrendikten sonra akıllarından bin bir soru geçmeye başlar. Bunların başında da bebeklerini nerede doğuracaklarını düşünmek en başta gelen sorulardandır. Devlet hastanelerine

0

Hastanelerde Vakit Geçirmenin Yolları

Hepimiz, hayatımızda en az bir kere de olsa hastanede bir gün geçirmişizdir. Kendimiz ya da bir yakınımızın hastalığı için kaldığımız süre zarfında vakit geçirmekte zorlanabiliriz. Çünkü evinden farklı bir ortamda ve farklı bir yatakta yatmak insana rahatsızlık verebilir. Bu süre içerisinde eğer ki ciddi bir rahatsızlığımız da yok ise, hastanelerde kendimizi meşgul

0

Özel Hastanelerin Durumu

Türkiye’de yapılan bazı araştırmalar, özel hastanelerin geleceği açısından pek parlak gözükmemektedir. Çünkü, özel hastanelerin, özellikle de küçük çaplı olanlarının, kamu hastaneleri ile rekabet edebilmesi giderek güçleşmektedir. Çünkü, özel hastaneler için karlılık giderek azalmakta ve rekabet ortamı da giderek kızışmaktadır. İlerleyen dönemlerde bununla baş edemeyen, kendini sektöre ve teknolojiye göre yenileyemeyen birçok özel

0

Özel Hastanelerde Çalışan Güvenliği

Sağlık çalışanları, işleri gereği, bir takım riskler ile karşı karşıya kalmakta olup, bu risklerin, diğer hizmet sektörleri ile kıyaslandığında, yaklaşık 20 kat daha fazla olduğu yetkililerce saptanmıştır. Hastaneler, her ne kadar çok sıkı denetim ve kurallara bağlı olarak açılsa da, iş güvenliği konusunda alınan yetersiz tedbirler halen birçok kazanın yaşanmasına neden olmaktadır.

0

Hastanelerde Beklerken Tablet ile Vakit Geçir

İnsanlar hayatlarında en çok beklemekten nefret ederler. Özellikle de bir yerde mecbur beklemek zorundaysanız, sıkılma hissi zamanla bunalıma dönüşebilir. Neyse ki yeni çağ, tablet ve akıllı telefonlarla artık bu derdimize son vermiş gibi görünüyor. Gelişen ve değişen teknoloji, kendi içinde insanların alışkanlıklarında da değişikliğe sebep oluyor. Artık sonu olmayan bilgi çağında her

0

Özel Hastanelerin Sorunları

Özel hastaneler, hiç kuşkusuz ülkemiz için önemli bir yere sahiptir. Çünkü birçok özel hastane müşterileri kendine çekebilmek adına, sağlık sektörüne yeni bir hizmet anlayışı getirmiştir. Özel hastanelerin Türkiye’de yayılmaya başlaması ile beraber, kamu hastanelerindeki yük de giderek azalmaya başlamıştır. Bununla beraber artan nüfus ve hastanelerin aşırı yoğunluğu, halen çok sayıda özel hastaneye

0

Ülkemizde Hastanelerin Geçmişi ve Geleceği

Türkiye için çok önemli bir yere sahip olan özel hastanelerin, daha etkin bir yapıya kavuşmasında devletinde katkısı büyüktür. Türkiye’de özel hastanelerin temelleri 1933 yılında çıkartılan kanuna dayanmaktadır. Ancak, bu tarihlerde tam anlamıyla yeterli olmayan ve 1986 yılında tekrar değişen kanun, özel hastanelerin sayısında dereceli bir artış sağlamıştır. Çünkü, gelinen son noktada, kamu

0

Sağlık Sektörü Krizden Etkilendi

Geçtiğimiz yıl içinde kurlarda yaşanan aşırı artış tüm sektörü derinden etkilediği gibi sağlık sektörünü de etkiledi. Ekonomik kriz, özel hastaneler dışında kamu hastanelerini dahi vurdu ve çalışanların büyük çoğunluğu, hastanelerin döner sermayelerinden haklarını alamadı. Hatta bazı yerlerde stajyerlerin yemeklerinin bile kaldırıldığına şahit olduk. Krizin sağlık sektörünü derinden etkilemesi, özel hastanelerde birçok kişinin