0

Özel Hastanelerin Durumu

Türkiye’de yapılan bazı araştırmalar, özel hastanelerin geleceği açısından pek parlak gözükmemektedir. Çünkü, özel hastanelerin, özellikle de küçük çaplı olanlarının, kamu hastaneleri ile rekabet edebilmesi giderek güçleşmektedir. Çünkü, özel hastaneler için karlılık giderek azalmakta ve rekabet ortamı da giderek kızışmaktadır. İlerleyen dönemlerde bununla baş edemeyen, kendini sektöre ve teknolojiye göre yenileyemeyen birçok özel

0

Özel Hastanelerde Çalışan Güvenliği

Sağlık çalışanları, işleri gereği, bir takım riskler ile karşı karşıya kalmakta olup, bu risklerin, diğer hizmet sektörleri ile kıyaslandığında, yaklaşık 20 kat daha fazla olduğu yetkililerce saptanmıştır. Hastaneler, her ne kadar çok sıkı denetim ve kurallara bağlı olarak açılsa da, iş güvenliği konusunda alınan yetersiz tedbirler halen birçok kazanın yaşanmasına neden olmaktadır.

0

Hastanelerde Beklerken Tablet ile Vakit Geçir

İnsanlar hayatlarında en çok beklemekten nefret ederler. Özellikle de bir yerde mecbur beklemek zorundaysanız, sıkılma hissi zamanla bunalıma dönüşebilir. Neyse ki yeni çağ, tablet ve akıllı telefonlarla artık bu derdimize son vermiş gibi görünüyor. Gelişen ve değişen teknoloji, kendi içinde insanların alışkanlıklarında da değişikliğe sebep oluyor. Artık sonu olmayan bilgi çağında her

0

Özel Hastanelerin Sorunları

Özel hastaneler, hiç kuşkusuz ülkemiz için önemli bir yere sahiptir. Çünkü birçok özel hastane müşterileri kendine çekebilmek adına, sağlık sektörüne yeni bir hizmet anlayışı getirmiştir. Özel hastanelerin Türkiye’de yayılmaya başlaması ile beraber, kamu hastanelerindeki yük de giderek azalmaya başlamıştır. Bununla beraber artan nüfus ve hastanelerin aşırı yoğunluğu, halen çok sayıda özel hastaneye

0

Ülkemizde Hastanelerin Geçmişi ve Geleceği

Türkiye için çok önemli bir yere sahip olan özel hastanelerin, daha etkin bir yapıya kavuşmasında devletinde katkısı büyüktür. Türkiye’de özel hastanelerin temelleri 1933 yılında çıkartılan kanuna dayanmaktadır. Ancak, bu tarihlerde tam anlamıyla yeterli olmayan ve 1986 yılında tekrar değişen kanun, özel hastanelerin sayısında dereceli bir artış sağlamıştır. Çünkü, gelinen son noktada, kamu

0

Sağlık Sektörü Krizden Etkilendi

Geçtiğimiz yıl içinde kurlarda yaşanan aşırı artış tüm sektörü derinden etkilediği gibi sağlık sektörünü de etkiledi. Ekonomik kriz, özel hastaneler dışında kamu hastanelerini dahi vurdu ve çalışanların büyük çoğunluğu, hastanelerin döner sermayelerinden haklarını alamadı. Hatta bazı yerlerde stajyerlerin yemeklerinin bile kaldırıldığına şahit olduk. Krizin sağlık sektörünü derinden etkilemesi, özel hastanelerde birçok kişinin

0

Özel Sağlık Hizmetleri

Türkiye’de, özel sağlık sektörü, gelişen en hızlı hizmet sektörü grubu içerisinde yer almaktadır. Gelişen teknoloji ve yeni atılımlar ile de, bu alanda çığır açacak buluşlara imza atan özel sağlık sektörü kuruluşlarının, ilerleyen dönemde daha çok yeniliğe imza atması beklenmektedir. Ayrıca, son 15 yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde büyüyen özel sağlık sektörünün,

0

Özel Hastaneler İlklere İmza Atıyor

16 Hepimiz bazen sıra beklemekten bıkar ya da istediğimiz hizmeti alamadığımız zamanlarda özel hastanelerin kapısına gideriz. Bu yönüyle, özel hastaneler, insanların hayatına avantaj katmakla beraber, gerçekleştirdikleri operasyonlar ile de gündeme gelmektedir. Türkiye’de yapılan önemli operasyonların birçoğu da özel hastanelerde gerçekleşmektedir. Türkiye’nin tıp alanında ileri ülkelerden birisi olması da bunun en büyük kanıtıdır.