İnsanların tüketim tercihleri birbirinden farklılık göstermektedir. Kapitalist ekonomiler de tüketicilerin sınırsız tüketim ihtiyacı ve sınırsız kaynak varsayımı, kendini tüm alanlarda hissettirmektedir. Yaşadığımız çevreyi dikkatli gözlerle incelediğimizde, gözümüzün içine giren binlerce ürünün etrafınızda dolaştığını görürsünüz. İşte bu farklılık, sağlık alanında da insanların seçimlerini etkilemektedir.

Tarihin Tercihlerimize Etkisi

Osmanlı’nın ilk tarihi hastaneleri ücretsiz ve herkese açıktı. İhtiyacı olan herkes, tedavi olmak için rahatlıkla hastanelere gidebiliyordu. Ancak sanayi devrimi ve sonrasında insanların şehir yaşamına adapte olması kolay olmadı ve tüm dengeler değişti.

Kalabalık ve yoğun şehirlerde yaşamak insanoğlunun genetiğine işlenmemişti. Bu da birçok hastalığın doğmasına sebep olmuş ve hastaneler insanlara yetemez hale gelmişti. Çünkü insanlar hareketli bir biyolojik yapı içerisinde evrilmiş ve nispeten daha az nüfuslu topluluklar içerisinde yaşamaya alışıktı. İşte bu şehir kaynaşması, insanların farklı mikrop ve hastalıklar ile tanışmasına ve daha çok hastalanmasına neden oldu; ancak kapitalist ekonomilerde her şeyin bir çözümü vardı.

Giderek büyüyen ekonomiler, kendi içlerinde yarattıkları rekabet ortamının, hastanelere de yansımasını sağlamıştır. ”Madem kapitalizmde her şey serbest, sağlıkta insanların tekeline geçebilirdi.” İşte bu sebeple günümüzde insanlar, dolup taşan devlet hastanelerine sığamamış ve kazandıkları parayı harcayabilecekleri ve kendilerine çok daha iyi bakım sağlayabilecek hastanelerin kurulmasını talep etmiştir. Bu da günümüzde birçok insanın tedavi görmek için seçtiği özel hastanelerin, tarihsel kuruluş sürecini ve neden tercih edildiklerini gözler önüne sermektedir.

İhtiyaçların doğması her zaman ekonomiye bağlıdır. İnsanların refah düzeyi arttıkça da özel hastanelere olan talep giderek artacaktır. İstatistikler Türkiye için özel hastanelere olan talebin arttığını göstermektedir. Gelinen noktada bir gerçek daha vardır ki, oda kamu hastanelerinin finansal açıdan pozitif bütçe yaratamamasıdır. Bu sebeple, gelecekte sağlık sektörü tamamen özel sektöre geçebilir. Şu anda birçok kurumun özelleşmesi gibi bu hastanelerde özelleşme yolunda hızla yol almaktadır. Bu şimdi olmasa da gelecekte yüzleşmemiz gereken bir durumdur.

Özel hastanelerin her ne kadar hastalar açısından rahat bir ortama sahip olduğu düşünülse de, bazıları devlet hastanelerinden bile çok daha kalabalık olabiliyor. Daha özel bir tedavi için hastaların daha lüks ve üst sınıf hastanelere gitmeleri gerekmektedir.