Özel Hastanelerin Durumu

Türkiye’de yapılan bazı araştırmalar, özel hastanelerin geleceği açısından pek parlak gözükmemektedir. Çünkü, özel hastanelerin, özellikle de küçük çaplı olanlarının, kamu hastaneleri ile rekabet edebilmesi giderek güçleşmektedir. Çünkü, özel hastaneler için karlılık giderek azalmakta ve rekabet ortamı da giderek kızışmaktadır. İlerleyen dönemlerde bununla baş edemeyen, kendini sektöre ve teknolojiye göre yenileyemeyen birçok özel hastane kapanabilir. Çünkü yasalarda, bu hastanelerin hareket alanını zorlaştırmaktadır. Devlet tarafından; cihaz alımından reklam faaliyetlerine kadar, bir takım kolaylıklar getirilmesi halinde, bu hastanelerin gelecekte de yaşamaya devam etmesi sağlanabilir. Şu an için, gelecekte, sadece güçlü sermaye ve insan kaynağına sahip, büyük hastane gruplarının varlıklarını sürdürebileceği düşüncesi hakimdir.

Olumlu Düşünceler

Her ne kadar bu konuda olumsuz düşüncelere sahip kişi ve kurumlar olsa da, özel hastanelerin ilerlemesini devam ettireceği, hatta rekabetin kızışarak kamu hastaneleri ile yarışır hale geleceğini aktaranlar bile mevcut. Yapılan araştırmalar, devletin daha fazla özel hastaneleri destekleme yoluna gitmesi halinde, sağlık turizmi konusunda da dünyada lider ülkeler arasında girebileceğimizi göstermektedir. Çünkü, özel hastaneler, işleyişleri gereği kamu hastanelerine nazaran daha yenilikçi ve hızlıdır. Bu da biraz destekle çok daha ileriye gidebilir.

Varlıklarını Sürdürmeleri Önemli

Özel hastaneler için ön planda tutulması gereken başlıca unsur hasta ve yakınlarının memnuniyetidir. Bu her ne kadar kamu-özel ayrımı yapılmadan gerçekleştirilmesi gereken bir unsur olsa da, özel hastanelerin bu konuda daha fazla hassas olması gerekir. Çünkü müşterinin elinin altında çok daha az, hatta çoğu zaman hiç ücret ödemeden tedavi olma imkanı varken, özel hastanelere gidip tedavi olmak istemesi, sadece hizmet talebinden kaynaklanmaktadır. Bunu da çok iyi bir şekilde yerine getiremeyen hastaneler, gelecekte çok büyük sorunlar ile karşılaşabilir.

Özel hastanelerin yönetimsel olarak da sıkıntıları olabilmektedir. Bu nedenle, yönetim işini yürütebilecek yetenekli ve sorumluluk sahibi kişilerin bu hastaneleri yönetmesi gerekmektedir. En nihayetinde birer ticarethane de olan bu işletmeler, iyi yönetilemediği takdirde varlıklarını sürdürebilmeleri zorlaşır. Çünkü hastaneler, işleyiş bakımından karmaşık ve birçok ürünün satın alınmasını gerektiren maliyetli bir iştir. Finansal bir sıkıntıda, hastanelerin işleyemez duruma gelmesi, herhangi bir işletmenin işleyemez duruma gelmesine kıyasla çok daha sıkıntılı olmaktadır.