Özel Hastanelerin Kıyaslanması

Özel hastaneler hepimizin bildiği üzere kamu hastanelerine göre daha kaliteli, daha hızlı ve daha erişilebilir hizmet verebilmek için kurulmuşlardır. İnsanların özel hastanelere gitmesindeki en büyük sebep de bu daha hızlı kaliteli hizmetten faydalanabilmektir. Herkes fazladan ödeyeceği hizmetin karşılığını almak ister.

Ancak son yıllarda çok fazla sayıda özel hastane açılmış ve hepsindeki kalite birbiriyle aynı seviyede olamamaktadır. Birçok özel hastane, hizmet konusunda yeterli personele sahip olmamakla birlikte, yoğun kamu hastanelerine nazaran bile daha ağır işleyebilmektedir. Tabi bunların yanında çok daha üstün hizmet sunan özel hastanelerde bir hayli fazladır. Şimdi kıyaslama boyutunu biraz daha ileriye götürüp, dünyaya kıyasla sağlıkta ne durumdayız, ona bakalım.

Özel Hastanelerimizin Dünyadaki Emsalleri ile Kıyaslanması

Ülkemiz insanı tüm alanlarda kıyaslama yaparken genellikle Avrupa ve ABD’yi baz alır. Ancak burada işler biraz farklı; çünkü Türkiye sağlık sektöründe bu ülkelere göre biraz daha ileride.

Gelişmiş ülkelerde sağlık sistemi yoğunlukla özel sigortalar aracılığı ile sağlanırken, ülkemizde genel sağlık sigortası kapsamında herkese tedavi imkanı tanınabilmektedir. Aynı zamanda Türkiye bu ülkelere göre sağlıkta daha ekonomik bir görünüme sahiptir. Avrupa ülkeleri her ne kadar sağlık konusunda bizim kadar ekonomik ve erişilebilir olsa da, özellikle ABD’de sağlık sektörü devletten bağımsızdır. Eğer özel sağlık sigortanız yoksa başınızın çaresine bakmak zorundasınız.

Çalışanlar açısından kıyaslandığında ise ülkemiz sağlık çalışanları, bu ülkelerdeki çalışanlara göre çok daha yetenekli ve bilgilidir. Yurt dışından birçok hastanın ülkemize tedaviye gelmesi de bunu kanıtlar niteliktedir.

Ülkemizde ki hastaneler teknolojik alt yapı bakımından gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında ise maalesef geriden gelmektedir. ABD ve Avrupa gibi ülkelerdeki hastanelerin teknolojik alt yapısı ve cihazları bizden çok daha ileri düzeyde ve hastalar açısından erişilebilirlik seviyesi de bize göre çok daha üstün durumdadır. Bunun başlıca sebebi, çoğu cihazın gelişmiş Avrupa ülkelerinden geliyor olması ve dolayısıyla bizden çok daha önce ve uygun koşullarda erişim imkanlarına sahip olmalarıdır. Buda teknoloji açısından aramızdaki farkın açılmasına neden olmaktadır. Burada önemli bir not düşmek gerekirse, ”Ülkemiz devlet hastanelerinde ”MR” çektirmek isterseniz en erken 2-3 ay sonrasına randevu alabilirsiniz. Çünkü bu cihazlar her hastanede olmamakla birlikte fiyatları milyonları bulmaktadır.”