Özel Hastanelerin Sorunları

Özel hastaneler, hiç kuşkusuz ülkemiz için önemli bir yere sahiptir. Çünkü birçok özel hastane müşterileri kendine çekebilmek adına, sağlık sektörüne yeni bir hizmet anlayışı getirmiştir. Özel hastanelerin Türkiye’de yayılmaya başlaması ile beraber, kamu hastanelerindeki yük de giderek azalmaya başlamıştır. Bununla beraber artan nüfus ve hastanelerin aşırı yoğunluğu, halen çok sayıda özel hastaneye ve kamu hastanesine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Ancak, daha fazla özel hastane açılabilmesi için, bir takım düzenlemelerin de yerine getirilmesi gerekmektedir. Çünkü, özel hastanelerin kuruluşu ile ilgili kanunları koyan devlet, bazı sorumlulukları özel hastanelere bırakarak açılışlarını kolaylaştırabilir. Devlet, karmaşık bürokrasi işlemleri yerine, sadece denetleme mekanizması ile ön plana çıktığında, hastanelerin açılışını kolaylaştırmakta ve halk sağlığı çok daha korunaklı hale gelmektedir. Çünkü, devlet, kendi içinde de karmaşık bürokrasi ile uğraştığı zaman, asli görevi olan denetlemeyi adil ve programlı bir şekilde yapamamaktadır.

Açılış İzni Sıkıntıları

Özel hastanelerin açılış izni Sağlık Bakanlığına bağlıdır. Bakanlık bu açılış izinlerine bir takım kısıtlamalar getirmiştir. Örneğin, bir özel hastane açmak istediğinizde öncelikle o bölgenin nüfus ve ihtiyaçları ele alınmakta ve istatistik alt yapısına göre açılış izni verilmektedir. Ancak, nüfusa odaklı bir açılış izni kriteri belirlemek biraz düşündürücü olabilir. Çünkü, hastalara istedikleri hastanede tedavi olma imkanı verilmesi konusu, nüfusa göre değil ihtiyaçlarına göre ele alınabilir. Rekabet kuralları içerisinde, her hastane gerekli tedbirleri alıyorsa ve alt yapı gereksinimlerini yerine getiriyorsa, açılmasına izin verilebilir.

Bazı Kuralların Hastaneler İçin Getirdiği Güçlükler

Özel hastaneler, kurulduktan sonra da bazı güçlükler ile karşılaşabilmektedir. Bürokratik yapı, zaman zaman cihaz ve personel alımında da sıkıntılar yaratabilir. Ayrıca, hastaneler, bir takım mimari konularda da devletin belirlediği yasalar ile kısıtlanmıştır.

Reklam Yapmak Zor

Özel hastanelerin reklam yapmasında da bir takım kısıtlamalar vardır. Özel hastanelerin reklam konusunda serbest bırakılmasının yasak olduğunu düşünen görüşler, bir kesim tarafından haklı bulunmakla beraber, bir başka kesim ise bunu haksız olarak nitelemektedir. Evet, sağlık sıkıntılı ve hassas bir sektör; ancak, tam rekabet piyasası gereği, hastanelerin reklamlarını halkı mağdur etmeyecek şekilde rahatlıkla yapabilecekleri çözümlere ihtiyaç bulunmaktadır.