Özel hastane açmak istediğiniz zaman devlet tarafından yasalar ile çizilmiş bir takım yönetmeliklere uyulması gerekmektedir. Hastanelere ihtiyacımızın her geçen gün arttığı bu dönemde mevzuat ve yönetmelikler önemli bir yere sahiptir. Mevzuat ne kadar etkin ve verimli ise, kurallar çok daha rahat uygulanır ve kurumlar tarafından da uyulması o denli kolay olur. Türkiye’de de özel hastaneler yönetmeliği, tüm özel hastane açmayı planlayan girişimcilerin uyması gereken önemli kurallardan oluşmaktadır.

Başlıca Uyulması Gereken Kurallar

Türkiye’de ki mevzuatta, özel hastane açmak için minimum 100 yatak kapasite şartı aranmaktadır. Ayrıca yoğun bakım ve kuvöz yatak sayısı da toplam yatak sayısının minimum yüzde 30’una denk gelmelidir. Bir diğer önemli açılış mevzuatı ise, hastanelerin toplam çalışan sayısının en az dörtte biri oranında klinik çalışanı çalıştırmaları gerektiğidir. Toplam çalışan sayısının üçte ikisinin de 2 yıl içinde çalışır hale getirilmesi zorunludur. Ayrıca klinik uzman kadrosunun belirlenen oranının altına düşmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde hastanenin faaliyetine devlet tarafından ara verilebilir.

Hastane açılışında yer seçimi de çok önemlidir. Hastanenin kurulacağı yerde gürültü, su ve hava kirliliğine sebebiyet verebilecek endüstriyel kuruluşlarının olmaması gerekmektedir. Hastane açmak için planladığınız bölgenin, valilikçe onaylanması zorunludur. Ayrıca açılacak hastanenin içerisinde yeterli yeşil alanının bulundurulması gerekmektedir. Ancak, buna ne kadar uyulduğu konusunda şüphe arz edecek birçok özel hastane bulunmaktadır.

Hastane açılmadan önce ilgili bakanlıktan ön izin almanız gerekmektedir. Başvurunuzu yapmadan önce hastanenin mimari projesi ve binanın tüm detayları, bakanlığa incelenmek üzere gönderilmelidir.

Personel ve kadroların oluşturulması da belli kriterlere bağlıdır. Hastaneler öncelikle bir yetkili müdür tarafından tüm idari ve teknik işler yürütülmek üzere arz edilir. Atanan yetkili müdür de belirli kriterleri yerine getirmiş olmalıdır. Müdür olarak atanacak kişinin, öncelikle doktor olması ve en az 2 yıl özel ya da devlet hastanelerinde hizmet etmiş olup, toplamda ise 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir.

Hastanelerin olmaz ise olmaz hasta odaları, düzenli ve yeterli bir şekilde gün ışığı alıyor olmalıdır. Ayrıca pencereler belirtilen yönetmeliklere uygun bir şekilde tasarlanmalıdır. Yeterli bir şekilde gün ışından yararlanamayan ve diğer hastaların yoğun bir şekilde kullanıldığı yerlerde hasta odası yer almamalıdır.