Özel hastaneler sağladıkları hizmet anlayışla devlet hastanelerinden ayrılır. Kendinizi daha özel hissetmenizi sağlamak için hizmette hiçbir şeyi esirgemeyen bu hastanelerin sayısı gün geçtikçe de artmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 565 özel hastane olup bunların yaklaşık yüzde 15’ini özel hastane zincirleri oluşturmaktadır. En büyük hastane zincirlerine örek verecek olursak;

  • MLP Care: Türkiye’nin en büyük hastane gurubudur. Bünyesinde Medical Park ve Live Hospital hastanelerini barındıran firma, 2.000’in üzerinde hekim, yaklaşık 3.500 hemşire ve toplamda da 16.500 çalışana sahiptir. Türkiye genelinde ise, 29 hastane ile hizmet vermektedir.
  • Acıbadem Sağlık Grubu: Türkiye’nin ikinci en büyük hastane zincirlerine sahip sağlık kuruluşudur. Türkiye genelinde 22 hastanesi ve 22.000 çalışanı bulunan grup yurt dışında da hizmet vermektedir.
  • Başkent Üniversitesi Hastaneleri: Türkiye’de 1 hastane ve 6 araştırma merkezine sahip kuruluş, yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük üçüncü özel hastanesidir.
  • Memorial Hastanesi: 11 hastanesi, 3 tıp merkezi ve 7.000 çalışanı ile Türkiye’nin en büyük hastane zincirleri arasında yer alan hastan,e yurt dışından da birçok hastaya tedavi hizmeti vermektedir.

Özel Hastanelere Talebin Artırılması

Türkiye’de özel sağlık kuruluşlarının ülke ekonomisine olan katkısı azımsanmayacak derecede büyüktür. Bu hastanelere olan talebi artırmak için özel sağlık sigortalarının da artırılması gerekmektedir. Çünkü Türkiye’de özel sağlık sigortasına nüfusun yalnızca yüzde 3’ü sahiptir. Bu oranın yükselmesi halinde özel hastanelere olan talep de artabilir. Bir diğer önemli husus ise sağlık turizminin artırılmasıdır. Özel hastanelerin Türkiye’de sunduğu hizmet, yurt dışı ülkelerine oranla çok iyi durumdadır. Bunu avantaja çevirmek ülkeye yüksek döviz girdisi sağlayabilir.

Gerçek Hizmet Her Zaman İnsanda Biter

Sağlık sektörü genelinde Türkiye’de alınan hizmetin, maalesef her hastane için çok da iyi olduğu söylenemez. Özellikle çok yoğun olan devlet hastanelerinde, sizi psikolojik olarak hayata küstürmüş hastalığınız ile ilgili, kendini sizin yerinize koyabilen doktor ve hemşireler ile karşılaşmanız çok enderdir. Özel sağlık kuruluşlarının bazılarında bu durum bir bakıma çözülmeye çalışılmaktadır. Çünkü hastayı iyileştirmeye yarayacak en önemli şey, hastanın psikolojisini anlamak ve onu rahatlatmaya çalışmaktır. Çünkü psikolojik bunalımlar ve stres hastaların iyileşmesini engelleyen en büyük nedenlerdendir. Burada en büyük görev doktorlara ve hemşirelere düşmektedir.