Özel Sağlık Hizmetleri

Türkiye’de, özel sağlık sektörü, gelişen en hızlı hizmet sektörü grubu içerisinde yer almaktadır. Gelişen teknoloji ve yeni atılımlar ile de, bu alanda çığır açacak buluşlara imza atan özel sağlık sektörü kuruluşlarının, ilerleyen dönemde daha çok yeniliğe imza atması beklenmektedir. Ayrıca, son 15 yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde büyüyen özel sağlık sektörünün, önümüzdeki yıllarda da hızlı bir şekilde büyümeye devam etmesi ve güçlü pozisyonunu koruması öngörülmektedir.

Artan yaşlı nüfus ile beraber, gelecek yıllarda hastalıklarda artış görüleceğini düşünecek olursak, hastane yatırımlarının hızla artması kaçınılmazdır. Özellikle de son yıllarda birçok nitelikli devlet personelinin özel hastanelere geçişi, bu kuruluşların giderek büyümeye devam edeceğini göstermektedir.

Sektöre Göre Hızlı Bir Büyüme

Özel hastaneler, sağlık sektörünün Türkiye’deki gelişimine nazaran daha hızlı bir büyüme göstermektedir. Bu da, ülke ekonomisine özel hastanelerin katkısının artmasına yol açmaktadır. Ayrıca, nitelikli doktorların bu hastanelerde çok daha yüksek ücretler kazanabilmesi ve daha gelişime açık teknoloji alt yapısı sayesinde, birçok buluşa da imza atabilmektedirler. Ayrıca, bazı özel hastanelerin nispeten orta ve alt gelir grubuna hizmet edebilir olması da, kamu hastanelerindeki aşırı yükü, biraz da olsa hafifletmektedir. Yapılan çalışmalar, ülkemizde özel sağlık kuruluşlarına giderek artan bir talebin olduğunu da göstermektedir.

Tedavi konusunda da özel sağlık kuruluşlarına olan talep farklılık arz etmektedir. Muayene ve ayakta tedavi için daha çok devlet hastaneleri tercih edilirken, cerrahi müdahalelerde özel ve üniversite hastaneleri daha çok tercih edilmektedir.

Özel Hastaneler İstihdama Katkı Yapıyor

Ülkemizin en büyük sorunlarından biri de istihdam yaratmada çektiği sıkıntılardır. Özel hastaneler, bu konuda devlete büyük katkı sağlamaktadır. Devletin yaptığı sağlık personeli atamaları dönem bazlı gerçekleştiği için, boşta kalan birçok kişi bu hastanelerde mesleklerini icra edebilmektedir.

Ayrıca, özel sağlık kuruluşları, topluma katkı amaçlı birçok proje geliştirmektedir; sağlık, spor, eğitim, sanat ve ücretsiz sağlık taraması gibi projeler ile toplumun bilinçlenmesine de katkıları olan özel hastaneler, bu alanda da bazı ilkleri gerçekleştirmektedir. Örneğin Liv Hospital’ın ”Biliyorum” projesi 4 ay boyunca 40-65 yaş arası kişilere akciğer, meme, rahim ağzı ve prostat kanseri taramasının yaparak erken teşhisin önemine vurgu yapmıştır.