Sağlık Sektörü Krizden Etkilendi

Geçtiğimiz yıl içinde kurlarda yaşanan aşırı artış tüm sektörü derinden etkilediği gibi sağlık sektörünü de etkiledi. Ekonomik kriz, özel hastaneler dışında kamu hastanelerini dahi vurdu ve çalışanların büyük çoğunluğu, hastanelerin döner sermayelerinden haklarını alamadı. Hatta bazı yerlerde stajyerlerin yemeklerinin bile kaldırıldığına şahit olduk.

Krizin sağlık sektörünü derinden etkilemesi, özel hastanelerde birçok kişinin işsiz kalmasına neden olurken, uzun süredir maaşlarını alamayanların olduğu sektörde olumsuz haberler hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Özel hastanelerde işten çıkarmalar sonucu iş yükünün aşırı artışı ile baş etmek zorunda kalan çalışanlar, hastanelerde aşırı yoğun ve stres altında çalıştırılarak, hastaların sağlığı da riske atılmaya başlandı.

Bu yaşanan gelişmeler ışığında yaşanan son örnekte, İstanbul’da 2 özel hastanenin kapanması gündeme geldi. Borçları nedeniyle kapanan iki hastanede de çalışanlar, uzun süredir alamadıkları maaşlarının ödenmesi talebinde bulundular.

Bu Durum Düzelir mi?

Bu durum düzelir mi? Evet düzelir; ancak ülke olarak en çok ithalatını yaptığımız ürünlerin başında makine ve elektronik teçhizatlar gelmektedir. Bu ürünlerin de çoğu, yüksek teknoloji içeren önemli cihazlardır. Sağlık sektöründe kullanılan bu cihazlar, kurların yükselmesi ile neredeyse 2-3 kat pahalanmış ve birçok hastanede bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Bu cihazların yedek parçaları da dışarıdan gelmekte ve maliyetleri inanılmaz yüksek olmaktadır. İşte düzelir mi sorusunun cevabı aslında basittir; eğer teknoloji araçlarını üretebilen ve çağı yakalayan bir eğitimi tüm toplumumuza yayabilirsek, yakın gelecekte bu cihazların ithalatına bağlı kalmadan, düşük maliyetler ile sağlık kuruluşlarımızı rahatlatabiliriz. 2002 ekonomik krizinde birçok hastane de, buna kamu hastaneleri de dahil olmak üzere, eksik ekipmandan dolayı ameliyatlar gerçekleşemedi.

Sağlık sektörünü sadece hastane ve hizmet alt yapısı olarak değil, teknolojik alt yapı bakımından da geliştirmenin ne kadar önemli olduğu, en küçük krizde bile ortaya çıkabilmektedir. Özel hastanelerin de kendi bütçeleri dahilinde bu ürünleri alabilmeleri için büyük yatırım gerekmektedir.

Sermayesi güçlü olmayan birçok özel hastanede yeterli ekipmanı bünyesine alamamaktadır. Bu duruma en büyük örnek ise Manyetik Rezonans Görüntüleme ”MR” cihazlarının fiyatının aşırı yüksek olmasıdır. Bu cihazın fiyatının 600 bin Euro ile 1,5 milyon Euro arasında değiştiği bilinmektedir.