Ülkemizde Hastanelerin Geçmişi ve Geleceği

Türkiye için çok önemli bir yere sahip olan özel hastanelerin, daha etkin bir yapıya kavuşmasında devletinde katkısı büyüktür. Türkiye’de özel hastanelerin temelleri 1933 yılında çıkartılan kanuna dayanmaktadır. Ancak, bu tarihlerde tam anlamıyla yeterli olmayan ve 1986 yılında tekrar değişen kanun, özel hastanelerin sayısında dereceli bir artış sağlamıştır. Çünkü, gelinen son noktada, kamu hastaneleri artık yetersiz kalmaya başlamış, devlet içinde kurulumu ve inşası yüksek maliyetlere neden olan hastaneler, artık özel hastanelerin çoğalmasını zorunlu hale getirmişti. Kamu hastanelerinin üzerindeki yük giderek yıllar içinde azalmaya başlamıştır. Ancak halen ülkemizde kamu hastaneleri üzerinde aşırı bir yük bulunmaktadır. Türkiye’de şu an için 565 hastane bulunmaktadır ve bu sayı, toplam hastane sayısının yüzde 36’sına denk gelmektedir. Fakat bu hastanelerin içinde fiilen faaliyetine devam edemeyen ve ruhsatı iptal edilmiş yüze yakın hastane bulunduğu da göz önününde bulundurulmalıdır.

Hizmet Kalitesi mi Zaman mı?

Hizmet kalitesi bakımından da önemli olan özel hastaneler, araştırmalarda birçok özel hastanenin hizmet kalitesinden yoksun olduğunu ortaya koymuştur. Bu da, özel hastane olabilmeyi, hizmet verme anlamında, hakkıyla yerine getirebilen hastane sayısının az olduğunu göstermektedir. İnsanların özel hastaneleri tercih etmesindeki en büyük nedenlerden birinin hizmet almaktan çok, sıra bekleme probleminin daha az olmasından kaynaklandığı, bulgularla saptanmıştır.

Demografik Yapının Etkisi

Türkiye nüfusunun büyük bir çoğunluğu, genç yaş grubu insanlardan oluşmaktadır. Ülke olarak yaş ortalamamız ise otuz birdir. Ancak, giderek yaşlanan nüfus, gelecekte kronik rahatsızlıkların da artması anlamına gelmektedir. Bu da, hem yatak kapasitesi bakımından, hem de hasta hizmetleri bakımından daha fazla kuruma ihtiyacımız olduğunu göstermektedir. Aslında nüfusumuzun genç ya da yaşlı olmasının önemi ve gelecekte genç nüfusa olan ihtiyaç da giderek azalacaktır. Çünkü gelişen teknoloji ve dijital çağ birçok mesleği ortadan kaldırmak üzeredir. Bu da daha az kas gücü ve çok yönlü personel ihtiyacını ortaya çıkaracaktır.

Özel Hastaneler Geleceğe Doğru Evrilmeli

Nüfusun giderek yaşlanacak olması ve gelişen teknoloji, özel hastanelerin de bir takım önlemler almasını gerektirmektedir. Aksi halde, birçok hastane sektörde tutunamayabilir. Gelişen teknolojiyi burada çok iyi kullanmak ve gerekli alt yapıyı buna göre uygulamak hastaneler için olmaz ise olmazdır.